Uorganisk forbindelse referert til som uorganisk

- Aug 24, 2017 -

Uorganiske forbindelser referert til som uorganiske, refererer til det organiske materiale (karbonskelet av materialet) av alle elementer og deres forbindelser, slik som vann, slik som luft.

Salt, svovelsyre, karbonmonoksid, karbondioksid, karbonater, cyanid, etc. er også uorganiske. De aller fleste uorganiske stoffer kan klassifiseres i oksider, syrer, alkalier og salter. Den uorganiske saken i organismen er hovedsakelig vann og noen uorganiske ioner som Na +, K +, Ca2 +, Mg2 +, Cl-, HCO-3, SO42-, HPO42- og så videre. Se "Bio-Elements". Menneskekroppen inneholder nesten alle slags elementer i naturen, hvor karbon, hydrogen, oksygen og nitrogen hovedsakelig er i form av organiske forbindelser, resten blir kollektivt referert til som uorganisk (mineral eller aske).

Derfor er det uorganiske stoffet hovedsakelig sammensatt av: vann og uorganiske salter som kan klassifiseres som vann: vann og fritt vann, kombinert med vann er en viktig komponent i cellestrukturen, fritt vann er et godt løsningsmiddel, transportstoffer, reaksjon. Uorganiske salter kan deles inn i: ioner og forbindelser, ioner skal opprettholde normale livstidsaktiviteter, forbindelsen er en viktig komponent i intracellulære forbindelser.


Et par:Sølv Nanoparticle drepe gjær Neste:Uorganiske sammensatte mangfoldig