Elektrokjemisk Utarbeidet Silver Nanoflakes Og Nanowires

- Feb 22, 2017-

Abstrakt

Vi rapporterer om elektrokjemisk syntese av sølv nanoflakes og nanorods. Nanostrukturer fremstilles ved potensiostatisk reduksjon av sølvioner for høyt orientert pyrolytisk grafittelektrode fra acetonitril-løsning inneholdende merkaptopropionsyre. Den merkaptopropionsyre adsorberer umiddelbart på det avsatte sølv og påvirker ytterligere vekst av metallet. På grunn av forskjeller i opptak av tiol molekyler på ulike krystallografiske fasetter av sølv noen retninger av vekst blir favorisert og noen er forbudt. Som en følge av det avsatte sølv danner stang- og flaklignende strukturer som er fordelt på den HOPG overflaten.

nøkkelord

  • Silver nanopartikler;

  • nanorods;

  • nanotråder;

  • Nanoplates;

  • Metal deponering;

  • tiol adsorpsjon


Et par:VWs nye frontruten reflekterer varme, tiner isen Uten Filament Ledninger Neste:De ledende blekk og lim Forretnings: Alt er i endring