Syntese av gull nanopartikler

- Apr 25, 2017-

Det er mange undertyper av gull nanopartikler basert på størrelse, form og fysiske egenskaper (figur 2). De tidligste studerte gull nanopartikler er gull nanosfærer (selv om de ikke er nøyaktig sfæriske i streng forstand). Deretter har nanoroder, nanoshells og nanokager blitt rapportert. En annen type gullbaserte nanopartikler, med gode overflateforbedrede Raman-spredningsegenskaper (betegnet "SERS nanopartikler"), vil også bli diskutert i denne anmeldelsen. I den følgende teksten vil termen "gull nanopartikler" referere til en samling av alle disse undertyper, og undertype av gull nanopartikler som brukes i hvert studie vil bli spesifisert når det er mulig. Med fortsatt utvikling i synteseteknikkene de siste to tiårene, kan de fleste av disse gullnanopartikler nå produseres med velkontrollert størrelsesfordeling, noen ganger med fantastisk presisjon (f.eks. Nanokager).

Et par:De biologiske mekanismene for gull nanopartikkel-radiosensibilisering Neste:Gull Nanopartikler: optiske egenskaper