Sølv Ledende blekk og lim for Photovoltaics

- Jan 03, 2018-

Alt i denne sektoren endrer seg. På lime-nivå mister den første gruppen av leverandører som kom for å dominere markedet, deres ledende posisjon til de som en gang var billig og lav kvalitet. Denne trenden vil fortsette på kort sikt, mens vi på lang sikt forventer at dette vil bli en kinesisk virksomhet helt. På pulvernivå har nyere fabrikkavbrudd overbevist slutbrukerne om å tvinge seg gjennom en mer diversifisert leverandørbase til tross for at den dominerende leverandøren har en tydelig kvalitetsfordel.


Et par:Silver Nanoparticles markedssegmentering av sluttbruker Neste:Silver Nanoparticles MarketMarket trend