Scanning Electron Microscopy

- Jun 27, 2017-

Nylig har feltet for nanovitenskap og nanoteknologi gitt en drivkraft i

Utvikling av ulike mikroskopi teknikker med høy oppløsning for å lære mer om

Nanomaterialer ved hjelp av en stråle av svært energiske elektroner for å sonde gjenstander i meget fin skala [145-147 ].

Blant ulike elektronmikroskopiteknikker er SEM en overflateimagingmetode som er fullt egnet   Løse forskjellige partikkelstørrelser, størrelsesfordeler, nanomaterialformer og overflatemorfologi   Av de syntetiserte partiklene ved mikro- og nanoskalaene [10,117,137,148,149]. Ved hjelp av SEM kan vi prøve. J. Mol. Sci. 2016, 17, 1534 7 av 34   Partiklernes morfologi og avled et histogram fra bildene ved enten å måle og   Teller partiklene manuelt, eller ved bruk av spesifikk programvare [117]. Kombinasjonen av SEM med   Energidispersiv røntgenspektroskopi (EDX) kan brukes til å undersøke sølvpuddermorfologi og   Utfør også kjemisk sammensetningsanalyse. Begrensningen av SEM er at den ikke klarer å løse   Den interne strukturen, men den kan gi verdifull informasjon om renheten og graden   Av partikkelaggregasjon. Den moderne høyoppløselige SEM er i stand til å identifisere morfologien til   Nanopartikler under nivået på 10 nm.


Et par:Lokalisert overflateplasmonresonans (LSPR) Neste:Karakterisering av sølv nanopasta