Uorganiske stoff kalt

- Nov 28, 2016-

Navngiving av uorganiske forbindelser, og kalles bør være så konsis og presis materiale komposisjoner og strukturer. Dette nødvendig element, rot eller Basisnavnet uttrykke substansen i ulike komponenter; "kjemisk Preposisjoner" (koble et substantiv) å uttrykke substansen i hver komponent i tilkoblingen.

Et par:Uorganiske oksider Neste:Introduksjon til uorganiske stoffer