Uorganiske oksider

- Nov 28, 2016-

Består av to elementer, er ett element en blanding av oksygen. Kunne ha et materiale reagerer med oksygen kalles oksider. Etter de forskjellige kjemiske egenskapene, kan nitrogenoksider surt oksider og alkaliske oksider deles inn i to kategorier. Sure oksid: energi og vann i salt syre eller lut oksider. For eksempel svovel, fosfor pentoxide oksid, karbondioksid og andre, ikke-metalliske oksider mest syreholdig oksider.

Grunnleggende oksider: vann kan reagere med syren form salter og nitrogenoksider og produsere den bare salt og vann, kan ikke ha andre stoffer. Grunnleggende oksider inkluderer aktiv metaller oksider og andre metalloksider av lav pris, som CaO, BaO og CrO, MnO.

Et par:Silver nanopartikler program i moderne medisin Neste:Uorganiske stoff kalt