Uorganiske uorganiske syrer

- Nov 28, 2016-

En kan ionisere for å produsere h vandig generelt, sammenlignet med en base. I vandig saltsyre, svovelsyre, salpetersyre når ionisert, anionic (acid) er ikke det samme, men den resulterende kasjon (h) er det samme, så de er vanlig sted i naturen, som surt; å oppløse mange metall kan røde blå litmus og så videre. Saltsyre en snever definisjon: ioniseringen i vandig kationisk hydrogen ioner er alle forbindelser (som svovelsyre). I de fleste av slike stoffer løselig i vann, noen, for eksempel silikat, uløselig i vann. Vandige løsninger av syrer generelt kan det ledende del syre i vann finnes i form av molekyler, ikke ledende; del av syre dissosiasjon i vann for positive og negative ioner, elektrisk ledende.

Et par:Silver nanopartikkel Neste:Nano sølv i en rekke formater som brukes i moderne medisin