Uorganiske alkalier

- Nov 28, 2016-

Bitter, løsning av kalsiumhydroksid kan forårsake misfarging av spesifikke indikatorer (for eksempel slå litmus blå og phenolphthalein blir røde, og så videre), og PH-verdier som er større enn 7. Anion er alle ionisere i vandig hydroksyl ion, reagerer med syrer form salter og vann. Typisk alkalier som Amin (inkludert ammoniakk), lut (natriumhydroksid) og lesket kalk (kalsiumhydroksid). Base mer generelt refererer begrepet gir elektronisk materialer, stoffer eller godta et Proton.

Et par:Introduksjon til uorganiske stoffer Neste:Uorganiske natriumhydroksid