Karakterisering av sølv nanopasta

- Jul 25, 2017-

For å undersøke den termiske stabiliteten til sølv   Nanopartikler, ble masseduksjonen registrert av TGA (figur 1) [8]. TGA-kurven viser en nedgang   Av 32,23 vekt% ved et innledende trinn fra 30 til 200 ° C, som tilsvarer koketemperaturen for etylenglykol.   Enkelt avbøyningspunkt og gradvise reduksjoner fra 300 til 600 ° C Indikere kapselet   Er fjernet. Til slutt gjenværende masse 63,88 vekt%   Som er nanosilver som inneholder i ledende blekk. For å senke sintringstemperaturen og minimere sintringstiden til sølvpastaen med å opprettholde   En god ledningsevne, sølvpastaen skal være   Producedwithoutleavinga highlycontent ofresin such   Som polymerbindemidler. Det kan ses forholdet mellom PVP og   Sølv er 0,048 som kan vise god ledningsevne. Videre er det ingen giftig dispersjonsløsningsmiddel og   Annen harpiks som inneholder i vår ledende blekk, og det er   Miljøvennlig formoving forwardto industrielle   produksjon.


Et par:Scanning Electron Microscopy Neste:Transmisjon Elektronmikroskopi